Časový plán realizace projektu

Projekt je realizován jako jednoetapový, Začátek projektu je naplánován na 1. 8. 2014 a ukončení na 1. 8. 2015. V rámci realizace je pořizována řada hardwarového vybavení, strojů a zařízení, softwaru a dalších služeb. Rozvržení jednotlivých aktivit projektu (výběrová řízení, pořízení a instalace, zkušební provoz) je stanoveno s dostatečnou časovou rezervou, aby bylo možné flexibilně reagovat na případně vzniklé komplikace či naopak urychlení jednotlivých aktivit.