AU049

Cíle projektu

Vývojové aktivity aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje jsou zaměřeny na následující cíle:

— prototyp moderní soustavy nakládání s tuhým komunálním odpadem;
— prototyp expertního systému sběru jako technický předpoklad pro motivaci třídění;
— expertní systém pro třídění netříděného odpadu na složky vhodné pro recyklaci a nevhodné,
ale spalitelné, na výrobu alternativního paliva;
— funkční provozní celek a jeho přenesení do výroby.

Ve vývoji nových konstrukčních celků a využití nových materiálů je cílem posunout technologické možnosti v oblasti zpracování tuhého komunálního odpadu. Symbolem projektu je vysoká technologická vyspělost nově vyvíjených produktů a jejich jedinečnost na trhu.  Získané poznatky využijeme v rámci následného výzkumu a vývoje, ať už v oblasti třídění komunálního odpadu nebo v oblasti spolupráce umělé inteligence s člověkem. Realizace projektu je významným přínosem také pro místní region; sériová výroba, se kterou se do budoucna počítá, bude mít vliv na růst nabídky volných pracovních míst.

Zabezpečení vysoké úrovně výzkumného a vývojového oddělení představuje především smluvní spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Přirozeně se však předpokládá zapojení i dalších škol nebo jiných podnikatelských subjektů a institucí.