AU016

Popis projektu

Náplní výzkumných a vývojových úkolů VaV oddělení je vývoj prototypu sběrného zařízení s robotem, který je schopen zjistit charakter odpadu, složení, stupeň přetřídění a množství. Současně se zaměřuje na vývoj prototypu kompletní linky na třídění odpadu, která je schopna za pomoci umělé inteligence odpad dotřídit na recyklovatelný a spalitelný. Třídící linka umožňuje následnou separaci materiálu vhodného k recyklaci a zbytků rozdělených dle energetického potenciálu. Zbytkový odpad s energetickým potenciálem je upravován – drcen, vysušen a zpracován na lisech do podoby palivového granulátu, určeného pro zplynovací přetlakovou komoru, generující tepelnou energii zpětně využitelnou na vysoušení odpadu, a k další výrobě elektrické energie. Využitelnost takovéhoto robotického pracoviště bude především na skládkách odpadů, v provozovnách sběrných dvorů, případně jiných shromaždišť tuhého komunálního odpadu.