CK109

Project 7.2

Hlavním cílem projektu je vybudování výzkumného a vývojového oddělení, schopného vyvinout moderní třídící linku odpadu s robotickými prvky, která umožní automatické třídění tuhého komunálního odpadu a zároveň jeho další využití při získávání energie. Absence vývojových kapacit, jejichž prioritou by byly inovace v oblasti nakládání s tuhým komunálním odpadem, byla pro založení tohoto projektu významným impulzem, především pro jeho velký potenciál do budoucna.

Pro společnost MA servis s.r.o. tento projekt představuje naplnění dlouhodobé strategie, jejímž cílem je získání významného postavení na trhu jako dodavatele robotických třídících linek tuhého komunálního odpadu. Prvním krokem bylo vybudování samostatného pracoviště, zaměřeného na výzkum, vývoj, inovaci a v konečném důsledku i výrobu třídících linek s využitím umělé inteligence a interaktivního vztahu lidský faktor – robot.  Sekundárním důsledkem bude velké množství poznatků využitelných  i v jiných oblastech.