Green Power Generation

AU184

Projekt Green Power Generation zastřešuje činnost vývojových týmů které se věnují problematice využitelnosti obnovitelných zdrojů, vývoji technologických zařízení a sestav pro využití v energetice, a to jak v teplárenských tak i v provozech na výrobu elektrické energie. Při návrhu a realizaci projektů dbáme na co nejnižší dopad externalit spojených s provozem zařízení a technologických celků na životní prostředí.

Strategie projektu
Po provedených analýzách jsme vytvořili obecné principy pro návrh,vývoj a provoz energetických zařízení, které jsou východiskem projektu Green Power Generation.
— nezávislost na výběru paliva
— maximální využití místně dostupných energetických zdrojů
— kvalitní a řízený technologický proces pro získávaní energie z paliv
— minimální energetické distribuční vzdálenosti
— maximální spotřeba vyrobených energií

Vývojové a výzkumné týmy vytváříme podle aktuálních potřeb. Využíváme zkušenosti a výsledky výzkumu externích vědeckých a odborných konzultantů.

V projektu Green Power Generation  jsou zapojeny následující vývojové týmy:
— Vývoj energetických technologických zařízení a celků
— Výzkum energetických plodin a zdrojů paliv
— Výzkum třídění a zpracování energetických složek odpadu
— Softwarové oddělení pro vývoj řídích systémů a podpůrných aplikací

Management projektu je tvořen pracovníky, kteří mají dostatek zkušeností s řízením lidských zdrojů a  projekty obdobného rozsahu.

Konkrétní výsledky vývojových a výzkumných týmů naleznete zde.